PRZETARG OFERTOWY OSTRÓW MAZ OKAZJA !!!

PRZETARG OFERTOWY OSTRÓW MAZ OKAZJA !!!
Powierzchnia: 1 142 m²
Typ transakcji sprzedaż
Standard: do odświeżenia
Dodane przez właściciela
Dostępne od 1 listopada, 2023

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ostrowi Mazowieckiej w Likwidacji ul. 3 Maja 35 ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w centrum miasta Ostrów Mazowiecka przy
ul. 3 Maja 35.
Zbywana nieruchomość składa się z działek gruntu nr ewid.: 3252/10 o pow. 933 m2 oraz nr ewid. 3252/14 o pow. 209 m2 , będących w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni do 10 maja 2098 roku, zabudowanych trzema budynkami: 1) dom handlowy dwukondygnacyjny z wydzieloną częścią biurowo-socjalną, o łącznej pow. uż. 770 m2 , 2) pawilon handlowy wolnostojący parterowy, o pow. uż. 140 m2 , 3) pawilon handlowy parterowy (dobudowany) o pow. uż. 25 m2 . Budynki przyłączone są do sieci: elektrycznej, wod.-kan., c.o. (sieć miejska), telefonicznej.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr OS1M/00038539/1 w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 1 900.000,00 złotych (słownie : jeden milion dziewięćset tysięcy zł.)
Wadium w kwocie 190 000,00 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), płatne przed terminem składania ofert na konto „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku
95 8923 0008 0000 6480 2000 0005 w Banku Spółdzielczym. Termin składania ofert upływa w dniu 27.10.2023
Uprawniony rzeczoznawca majątkowy oszacował wartość nieruchomości na kwotę 2 647.500,00 zł.
Warunki przetargu z opisem przeznaczonej do zbycia nieruchomości i wzorem oferty zawiera regulamin dostępny w siedzibie Spółdzielni, tel.: 604 498 772 lub (29) 745 43 01
Rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 30.10.2023 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Twitter
Visit Us
YouTube
LinkedIn
Share

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.